Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de begroting voor Justitie en Veiligheid. De VNG vraagt de Kamerleden daarbij aandacht voor vier onderwerpen: de aanpak van ondermijning, het experiment gesloten coffeeshopketen, het probleem van drugsdumpingen en de inzet van BOA's.

We stuurden de Tweede Kamer een position paper 'Opmerkingen VNG bij de begroting Justitie en Veiligheid' (zie onderaan dit bericht). Daarin pleiten we voor de volgende punten:

Ondermijning

Het is nodig aan de voorkant van het probleem van ondermijning te komen, en de werkwijzen en businessmodellen van criminelen te doorbreken. Dit kan alleen via gerichte structurele capaciteit en financiering, de tijdelijke impuls van € 100 miljoen is niet voldoende.

Experiment gesloten coffeshopketen

Bij het wietteeltexperiment ('gesloten coffeeshopketen') is meer ruimte nodig voor deelname van gemeenten en voor lokaal maatwerk. Daarnaast adviseren we om consumenten bij de inrichting van het experiment te betrekken (via een consumentenpanel).

Drugsdumpingen

Wentel de kosten van illegale drugsdumpingen niet af op onschuldige grondeigenaren en decentrale overheden. Borg de financiering structureel, op landelijk niveau.

BOA’s

Er is te weinig politiecapaciteit beschikbaar voor de handhaving van verkeersveiligheid. In onze ogen moeten daarom ook gemeentelijke BOA’s hiervoor ingezet kunnen worden.

Meer informatie

Kijk voor onze inbreng op de overige begrotingshoofdstukken op: