Veel vraagstukken in het fysieke domein (denk aan de energietransitie, de woningopgave, de Omgevingswet) zijn afhankelijk van een goede informatievoorziening met geografische gegevens als fundament. DataLand heeft een belangrijke rol als kennis- en gegevensknooppunt voor objectinformatie.

Dataland beëindigt echter haar activiteiten per 1 januari 2022. De VNG en het Kadaster nemen een groot deel van de werkzaamheden over. Alle gemeenten ontvangen binnenkort bericht hoe zij de overeenkomst met DataLand kunnen overzetten naar het Kadaster.

Beëindiging van de dienstverlening met Dataland

Per ledenbrief (zie onderaan dit bericht) informeren we over de beëindiging van de dienstverlening met Dataland, wat dit voor gemeenten betekent, en overige ontwikkelingen in het geo-domein. De taken omtrent het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) en de DataLand-opleidingen worden ingebed in de structuren van de VNG, waarbij het secretariaat van het GGB intussen sinds 1 juli 2019 vanuit VNG Realisatie wordt uitgevoerd. Verder zal het Kadaster vervangende dienstverlening aanbieden voor het gemeentelijk geo-informatie knooppunt, vastgoedscanner, data-leveringen en kwaliteitsrapportages.

Inzicht in activiteiten en toekomstige ontwikkelingen

De VNG zet zich, met de  samenwerkingspartners, in voor een structurele verbetering van de informatievoorziening van gemeenten. Voorbeelden zijn de Samenhangende Objectenregistratie (SOR), verbetering van de kwaliteit van basisregistraties maar ook verbeteringen in het kader van de informatiekundige visie Common Ground. Om inzicht te geven in de de lopende activiteiten en toekomstige ontwikkelingen wordt een bestuurlijke toolbox ontwikkeld, de eerste onderdelen zijn te vinden in op de website van VNG Realisatie.

Meer informatie