Na 2017 stopt de DBC-systematiek voor de jeugd-ggz. Deze verandering heeft grote gevolgen voor uw werkprocessen. Om goed voorbereid te zijn moeten gemeenten en jeugdhulpaanbieders in 2017 al acties ondernemen.

Acties in 2017

Vanaf 2018 kopen gemeenten de j-ggz niet meer in met de DBC-systematiek. Dit is bij de overgang van de j-ggz naar de Jeugdwet bestuurlijk afgesproken. Het advies is om in 2017 deze acties te ondernemen:

  • Zorg dat in de inkoopcontracten van 2018 vastgelegd is hoe wordt omgegaan met cliënten in de j-ggz.
  • Maak als gemeente zo snel mogelijk een keuze voor een van de drie uitvoeringsvarianten om de j-ggz mee te bekostigen.
  • Maak afspraken met aanbieders van j-ggz over hoe omgegaan wordt met jeugd-ggz-cliënten die nu al zorg ontvangen en waarvan de zorg doorloopt in 2018, de 'overgangscliënten.

Checklist

Wat moet u doen om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe bekostigingssystematiek j-ggz? VNG, GGZ Nederland en het programma i-Sociaal Domein maakten een checklist (presentatie), die een beknopt overzicht geeft van wat er moet gebeuren bij de beëindiging van de dbc-systematiek voor jeugd-ggz, inclusief basis-ggz, bij zowel aanbieders als gemeenten. Dit is een eerste versie, die  telkens wordt vernieuwd bij nieuwe inzichten.

Meer informatie

Zie ook