Bedrijven moeten zelf jaarlijks gaan rapporteren welke maatregelen ze hebben genomen om energie te besparen. De overheid draait de bewijslast om in een poging de doelen van het Energieakkoord te halen. Dat maakt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag bekend aan de Tweede Kamer.

Gemeenten moeten handhaven

Volgens de Wet Milieubeheer zijn bedrijven die meer dan 50.000 KWh stroom of meer dan 25.000 m3 gas gebruiken verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Gemeenten moeten dit handhaven, maar dat is in de praktijk nauwelijks te doen.

De VNG gaat samen met werkgeversorganisatie VNO/NCW uitwerken op welke manier bedrijven precies benaderd worden en hoe de overheid dit vervolgens gaat controleren.

Meer informatie