Per 1 januari 2020 verandert het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz), zo liet het ministerie van SZW vandaag weten. De wijzigingen hebben grote gevolgen voor gemeenten: ze dragen meer financieel risico en moeten hun beleid aanpassen.

De wijzigingen in het Bbz kunt u lezen op Rijksoverheid.nl

Adviezen voor gemeenten

Aanvullend op de consequenties volgens SZW geeft Divosa gemeenten een aantal adviezen aan gemeenten:

Aan de slag met het nieuwe Bbz

Wilt u meer weten over de nieuwe wijzigingen in het Bbz en met collega’s van andere gemeenten in gesprek over de consequenties? Kom dan naar het Bbz-congres ‘De zaak op orde’ op 4 november.

Meer informatie

Wilt u meer weten over samenwerkingsverbanden met ervaring in het uitvoeren van Bbz? Neem dan contact op met de VNG: Wendy van der Burg.