Gemeenten maken voortgang met de beweging Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis, zoals geadviseerd door de commissie-Dannenberg. Belangrijke randvoorwaarde is dat ook zeer specialistische vormen van Beschermd Wonen worden ingekocht en voorhanden blijven.

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) stemde vandaag in (97,62%) met het voorstel om hiertoe aan de VNG het mandaat te verlenen voor 5 jaar (2023 t/m 2027) landelijke raamcontracten Beschermd Wonen (BW) af te sluiten. 

Achtergrond van het voorstel

De doordecentralisatie van BW van centrumgemeenten naar alle gemeenten moet er niet toe leiden dat zeer bijzondere voorzieningen en specialistische functies niet effectief worden gecontracteerd. De zorgvraag waar deze zorgfuncties voor zijn ingesteld, komt weinig voor, c.q. niet ieder jaar, of bij slechts bij enkele gemeenten of samenwerkingsregio’s.

Duidelijkheid over zorg

We gaan nu landelijk afspraken met de volgende zorgaanbieders:

  1. Fier. In Leeuwarden, richt zich op mensen die te maken hebben gehad met internationale mensenhandel.
  2. Fonteynenburg. In Rijswijk en Zoetermeer, richt zich op mensen met een combinatie van GGZ-problematiek en een auditieve beperking.
  3. De Parelhoenderhoeve. In Slootdorp, richt zich op mensen met het velocardiofaciaal syndroom.
  4. Lister. In Utrecht, biedt een woon- en ontwikkelplek aan mensen die een eetstoornis en langdurige klinische opname hebben gehad.
  5. Zorggroep perspectief (thuisbasis veteranen). In Assen, biedt zorg voor veteranen.

Als in de toekomst iemand een beroep moet doen op een van de specialistische vormen van BW is er duidelijkheid over het aanbod en de voorwaarden waaronder de zorg geboden wordt. Dat geeft rust en duidelijkheid voor gemeenten, aanbieders én cliënten. 

Vergelijkbaar met jeugddomein

De VNG heeft eerder van haar leden voor het jeugddomein via de BALV een mandaat gevraagd en gekregen om voor alle gemeenten raamovereenkomsten af te sluiten voor specialistische zorg. Het voorstel ten aanzien van BW is hiermee vergelijkbaar.

Meer informatie

Hieronder het voorstel aan de BALV.