Tijdens de BALV zijn alle 216 kandidaten voor het VNG-bestuur en de vaste beleidscommissies, die op 13 juli 2018 als waarnemer zijn benoemd, aan de leden ter besluitvorming voorgelegd en benoemt. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld.

Volgende vacatureronde

Vanwege de raadsverkiezingen voor herindelende gemeenten van 21 november 2018 zijn er nog vacatures open in het bestuur en de commissies. Rekening houdend met de tijd die nodig is voor collegevorming zullen deze vacatures begin januari 2019 worden opengesteld.

Meer informatie

Zie ook