De leden hebben het VNG-bestuur opdracht gegeven met het Rijk afspraken te maken over het opstellen van een integrale energiewetgeving, de financiering van het integrale energiesysteem, waarbij de woonlasten van inwoners niet mogen toenemen, en over het wettelijk vastleggen van de regierol voor gemeenten.

Tijdens de uitgestelde Buitengewone ALV vanochtend (12 februari) stemden de leden in met deze motie van de gemeente Deventer (99,74%). De motie zet kracht bij de gesprekken die de VNG voert met het Rijk over de warmtewet. Deze warmtewet is niet het einddoel, maar wordt gezien als een stap in de transitie naar een integrale energiewetgeving. In onze gesprekken bij de kabinetsformatie gaat het belang om dit te verbinden aan de financiering een belangrijke rol spelen.  

Met het aannemen van de motie onderstrepen de leden het belang van de 3 randvoorwaarden die de Buitengewone ALV eind 2019 stelde om het Klimaatakkoord te kunnen uitvoeren:   

  • haalbaar/betaalbaar voor de samenleving  
  • juiste gemeentelijke bevoegdheden  
  • vergoeding voor de uitvoeringslasten  

Vergoeding uitvoeringslasten  

De BALV sprak ook over het eind januari verschenen rapport waarin de ROB concludeert dat de uitvoeringslasten voor gemeenten neerkomen op circa € 600 miljoen per jaar. Over de vergoeding hiervan nam de BALV ook een motie aan (99,73%). Het bestuur gaat op basis van dit rapport in overleg met het Rijk over reële en volledige compensatie en neemt het onderwerp mee in de onderhandelingen met het nieuwe kabinet (motie Assen). 

Meer informatie