De notitie Grondexploitaties van de Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (BADO) beschrijft het gehele proces van woningbehoefte tot het sluiten van een grondexploitatie.

Door deze integrale schets ontstaat voor gemeenten een beeld over welke stappen zij kunnen zetten en wat de accountant per stap verwacht.

Processtappen grondbeleid

De notitie is opgebouwd door middel van vier processtappen voor actief grondbeleid: (1) start en verkenning, (2) planontwikkeling, (3) uitvoering en (4) afsluiting.

Processtappen faciliterend grondbeleid

Ook zijn er vier processtappen voor faciliterend grondbeleid: (1) voorbereiding, (2) besluitvorming, (3) uitvoering en (4) afsluiting.

Per processtap ligt in de notitie de focus op de documentatie die aanwezig kan zijn in het beheerdossier van een gemeente. Het uiteindelijk doel van deze notitie is om de interne beheersing op grondexploitaties voor gemeenten te verbeteren. Vanuit deze optiek zijn ook verscheidene praktijkvoorbeelden, lessen en risico's (alsmede beheersmaatregelen) beschreven.

Meer informatie

In de commissie BADO werken decentrale overheden, accountants en het Rijk samen om de interpretatie van regels over bedrijfsvoering, verantwoording en accountantscontroles toe te spitsen op de praktijk van decentrale overheden. De notitie heeft geen verplichtende werking. 

Zie ook