Gemeenten kunnen als geen ander bijdragen aan een betere wereld. Omgekeerd kunnen gemeenten ook inspiratie halen uit de wereld. Het kan gemeenten een flinke oppepper geven als ze gaan werken vanuit de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals) van de Verenigde Naties.

Dat is de les van de Atriumbijeenkomst over de Global Goals en de meerjarenagenda van gemeenten. De bijeenkomst was ook bedoeld om te verkennen hoe de Global Goals passen in de Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024. Mondiale opgaven gaan hand in hand met de vraagstukken waar gemeenten voor staan: ongelijkheid en armoede bestrijden, integratie bevorderen en een leefbare omgeving.

Andere kijk

Burgemeester Wobine Buijs van Oss en directeur Frank Landman van de gemeente Rheden vertelden voor de microfoon van plaatsvervangend directeur Pieter Jeroense van de VNG, hoe zij in hun gemeenten werken vanuit de Global Goals. Dit leidt tot meer integraal werken en een andere, verfrissende kijk op opgaven. Het leidt ook tot een ander proces: meer werken in coalities met bedrijven, onderwijs en maatschappelijke organisaties. En binnen de gemeentelijke organisatie werkt het verbindend.

De 17 global goals zijn in 2015 ondertekend door de leiders van 193 landen. Lokale overheden spelen een sleutelrol in het waarmaken van de Global Goals.

Meer informatie

Lees hier het uitgebreide verslag van de Atriumbijeenkomst op dinsdag 6 november.