De Vredesprijs voor Lokale Overheden is zojuist uitgereikt aan de gemeente Arsal uit Libanon, door Eerste Kamerlid Ton Rombouts. Dat gebeurde tijdens het wereldcongres voor lokale overheden en steden dat deze week in Durban, Zuid-Afrika, plaatsvindt.

Vredesprijs

Elke drie jaar wordt deze prijs uitgereikt aan een lokale overheid die een innovatieve aanpak heeft om vrede in de eigen gemeente of regio te bevorderen. De prijs onderstreept de belangrijke rol die gemeenten wereldwijd spelen in het voorkomen en oplossen van conflicten en bij wederopbouw, brengt sterke gemeentelijke initiatieven op dit vlak onder de aandacht, en stimuleert andere lokale overheden om zelf ook vredesprojecten te starten.

Arsal

In 2014 werd Arsal overlopen door IS. Een periode van terreur volgde. Nu de overheid weer de controle heeft, zoeken Syrische vluchtelingen een veilige plek in de gemeente. Omdat de strijders die de stad eerder onderworpen voornamelijk uit Syrië kwamen, is er veel kans op conflict tussen de Libanese inwoners en de vluchtelingen. De gemeente werkt hard om potentiële conflicten in de kiem te smoren door te bemiddelen, en heeft een fonds beschikbaar gesteld voor schadevergoedingen om te voorkomen dat kleine conflicten escaleren tot een vicieuze cirkel van geweld.

Inspiratie

Voorafgaand aan de prijsuitreiking presenteerden alle vijf de finalisten hun verhaal in een inhoudelijke talkshow. In het eerste panel deelden drie Colombiaanse steden hun initiatieven om vrede te bevorderen. Het tweede panel ging dieper in op inspirerende initiatieven van gemeenten in het opvangen van vluchtelingen in Libanon en Irak.

Betrokkenheid van de VNG

VNG International voert het secretariaat uit van deze prijs en heeft de afgelopen tijd de vijf finalisten begeleid in maken van video's van de initiatieven. De UCLG Vredesprijs wordt (financieel) mede mogelijk gemaakt door de Spaanse provincies Barcelona en Gipuzkoa, de Noorse gemeente Tromsø, het vfonds, PAX, en het VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering (via een jaarlijkse gift van VNG International).

Meer informatie