Arnhem boekt goede resultaten met versterkte samenwerking tussen Veilig Thuis en de wijkteams. Een mooi resultaat van het Arnhemse Collectief tegen Kindermishandeling.

Het is voor de wijkcoach soms lastig binnenkomen in een gezin waar de veiligheid op het spel staat. In zo’n geval gaat nu een medewerker van Veilig Thuis mee, waardoor de wijkcoach beter in positie komt.

De medewerker van Veilig Thuis kan in het gezin uitleg geven over de melding die is gedaan, de wijkcoach richt zich op de hulpverlening.

De wijkcoach en de Veilig Thuismedewerker gaan na een melding samen op pad als een gezin niet vrijwillig of zonder meer openstaat voor hulpverlening. Zowel de wijkteams als Veilig Thuis zijn positief over de samenwerking.

Lees de hele reportage

Meer weten?

Bottom-up. Geen hiërarchie. Geen eenheidsworst. Samenwerken tussen professionals. Zicht op wat er gebeurt in de uitvoering. De Collectieven tegen Kindermishandeling leverden heel veel op.

In de komende periode publiceren we meer afsluitende interviews met de collectieven. Hun ervaringen leveren een schat aan  informatie, waarmee alle gemeenten met hun partners direct aan de slag kunnen.