Audiovisuele verslagen van raadsvergaderingen moeten bewaard worden. Wat daarbij van belang is en hoe de archivering kan plaatsvinden, staat beschreven in een factsheet die is opgesteld door de Adviescommissie Archieven.

Op 9 april werd de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming van kracht. Deze wet maakt het mogelijk om tijdens de coronacrisis de vergaderingen van de gemeenteraad via digitale weg te laten verlopen in een vergaderapplicatie.

Duurzame toegankelijkheid borgen

Veel gemeenten zijn in deze periode bezig met het treffen van voorbereidingen, of hebben al digitale vergaderingen van raadscommissies mogelijk gemaakt. In de factsheet leest u wat u moet regelen en waar u op moet letten bij het duurzaam toegankelijk bewaren volgens de vereisten van de Archiefwet. 

Meer informatie