Het kabinet volgt uitspraak van de arbitragecommissie met een toezegging van € 1,314 miljard. Het nieuwe kabinet moet een besluit nemen over de structurele financiële bekostiging vanaf 2023. Verder committeren het rijk en de VNG zich aan een Hervormingsagenda. In een ledenbrief lichten we de afspraken toe.

Het is een goede zaak dat het demissionaire kabinet conform de uitspraak van de Commissie heeft gehandeld en duidelijkheid heeft gegeven voor het jaar 2022. Het is nu aan de formerende partijen en het nieuwe kabinet om hetzelfde te doen en zo tot een structurele oplossing te komen voor financiële problemen met betrekking tot de jeugdhulp. 

Meer informatie