Hoe gaan gemeenten in de ontwikkelingsfase van Smart Cities om met de privacy van bewoners en bezoekers? De Autoriteit Persoonsgegevens startte vorig jaar een verkennend onderzoek hiernaar. Nu begint de volgende fase: een tweede groep gemeenten is gevraagd om informatie te leveren.

Met het onderzoek wil de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) inzicht krijgen in de verwerkingen van persoonsgegevens die binnen Smart Cities worden ontwikkeld en toegepast. Op basis van de aangeleverde informatie doet de AP in een later stadium verdiepend onderzoek op specifieke thema’s of voorbeelden. Verwacht wordt dat het onderzoek in de zomer van 2020 afgerond is.

In het artikel hieronder leest u wat een gemeente kan verwachten als zij onderdeel is van een verkennend onderzoek van de AP.