De VNG ziet dat bij gemeenten veel vragen leven over de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad over gronduitgifte. Daarom hield de VNG met de Vereniging van Grondbedrijven een online sessie, waarin gemeenten hun vragen konden voorleggen. 

Kijk de online sessie terug

Volgens de Hoge Raad moet een overheid zorgen voor gelijke kansen voor geïnteresseerde partijen, met terugwerkende kracht. De VNG begrijpt dat dit arrest problemen oplevert voor de praktijk van gebiedsontwikkeling. Gemeenten leggen hun uitgiftes van grond en gebouwen langs de lat van deze nieuwe uitspraak. Verkoopprocedures moeten worden herzien, selectiecriteria moeten worden opgesteld. Dat kost tijd en capaciteit. En dat terwijl de druk om (woning)bouwprojecten te ontwikkelen al enorm is. Gemeenten vrezen dan ook voor vertraging van onder andere woningbouwprojecten. 

Online sessie met hoogleraar bouwrecht

De uitspraak leidt tot vragen als: Geldt de uitspraak ook voor locaties voor sociale woningbouw, voor de verkoop van gebouwen, voor verhuur, (erf)pacht? Wat is wijsheid met betrekking tot lopende onderhandelingen en gesloten overeenkomsten? In de online sessie van de VNG en de Vereniging van Grondbedrijven konden gemeenten hun vragen voorleggen aan hoogleraar bouwrecht Arjan Bregman. 

Meer informatie