Hoe maakt u mensen die gebruikmaken van zorg en ondersteuning binnen de Wmo en Jeugdwet, en hun omgeving, bewust van het bestaan van zorgfraude? En hoe zorgt u dat ze eventuele signalen van ondermaatse kwaliteit of erger met u delen? Deze heldere animatie helpt u hierbij.

De animatie is ontwikkeld door VNG Naleving, RIEC Oost-Nederland en Per Saldo. Een aantal gemeenten keek mee met de ontwikkeling. U kunt de animatie downloaden en op uw eigen site en sociale kanalen plaatsen. En heeft u nog geen tekst over zorgfraude op uw website? Dan kunt u gebruikmaken van de standaard tekst die we voor u ontwikkelden.

Samen sterker

Zorgfraude staat de laatste week weer volop in de schijnwerpers. Als gemeente speelt u een belangrijke rol bij het voorkomen of snel in de kiem smoren van onrechtmatigheden. Vaak zijn het malafide zorgaanbieders die hiervoor verantwoordelijk zijn. Niet de cliënten. Sterker nog, die zijn juist vaak de dupe van aanbieders met slechte bedoelingen. Net als uw gemeente én al die zorgaanbieders die wél met hart en ziel zorg en ondersteuning bieden.

Tegelijkertijd is het vaak lastig om zorgfraude aan te pakken, onder meer omdat veel zaken zich buiten het vizier van gemeenten afspelen. Samenwerking is daarbij echt onmisbaar. Niet alleen samenwerking tussen verschillende gemeenten en tussen gemeenten en ketenpartners, maar óók met uw inwoners en cliënten.

Bewustwording en handelingsperspectief

Met deze animatie maakt u de cliënten en inwoners van uw gemeente bewust van het bestaan van zorgfraude. Ook biedt u hun het nodige handelingsperspectief om vermoedens van onrechtmatigheden met u te delen. Bij de ene gemeente zal dit via een meldpunt verlopen, bij de andere bijvoorbeeld via de betreffende consulent. Dit kunt u aangeven in de begeleidende tekst bij de animatie. Laten we er samen voor zorgen dat we het net rond malafide zorgaanbieders weer een stukje strakker aantrekken.

Meer informatie