Als bijlage bij de Staat van de Volkshuisvesting 2017 verscheen (in mei) de Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen. Voor gemeenten is deze rapportage in drie opzichten interessant.

Ten eerste: wat hebben de corporaties gebouwd en wat zijn ze de komende jaren van plan? Ten tweede: hoe zit het met de onrendabele toppen? En ten derde: wat is het gemeentelijk grondprijsbeleid voor sociale huur?

Analyse

De Staat van de Volkshuisvesting bestaat uit een brief aan de Tweede Kamer met vijf onderzoeksrapporten als bijlage. In vervolg op de Analyse doelgroep en huren schreven we een analyse van de Monitor nieuwbouw sociale huurwonigen (bijlage 3 bij de Kamerbrief).

Meer informatie

Zie ook

Hieronder: kaart uit de Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen (p. 31)