Een van de bijlagen van de Staat van de Volkshuisvesting 2017 is de Monitor Investeren in de toekomst 2017. Het rapport gaat over over ouderen en langer zelfstandig wonen.

Doel van het rapport is om inzichtelijk te maken welke opgaven het meer en langer zelfstandig wonen van ouderen en mensen met beperkingen oplevert voor het woonbeleid. 

Analyse

De Staat van de Volkshuisvesting bestaat uit een brief aan de Tweede Kamer met vijf onderzoeksrapporten als bijlage. In vervolg op onze Analyse doelgroep en huren en Analyse Monitor nieuwbouw sociale huurwonigen maakten we een analyse van de Monitor Investeren in de toekomst 2017 (bijlage 4 bij de Kamerbrief).

Meer informatie

Zie ook

Hieronder: kaart uit de Monitor Investeren in de toekomst 2017 (p. 33)