Wat leeft er bij gemeenten? Voor welke opgaven staan ze? Om hier een goed beeld van te krijgen, analyseerde de VNG via data-analyse de coalitieakkoorden van alle gemeenten waar in maart 2018 verkiezingen zijn geweest. 

Via deze analyse kunnen we bekijken wat er speelt en wat onze agenda kan gaan worden

Aldus Jantine Kriens, die op de VNG Bestuurdersdag van 30 november 2018 de uitkomsten van de analyse presenteerde. 

Samen met inwoners

‘Aan de enorme variëteit aan woorden die we zagen in de coalitieakoorden, wordt duidelijk dat elke gemeente zijn eigen ziel in de akkoorden legt. Het woord dat vaak voorkomt is ‘samen’: samen met anderen, samen met inwoners en samen met maatschappelijke organisaties. De participatie samen met inwoners invullen en kaders geven. Dat zie je in veel coalitieakkoorden terug.'

Andere onderwerpen die vaak voorkomen in de akkoorden zijn klimaat, wonen, energie en laaggeletterdheid. 

We hebben 1176 lokale partijen en dat betekent dat er in de coalitieakkoorden heel veel eigenheid zit. 

33% van onze inwoners stemde op een lokale partij. 90% vindt lokale democratie de beste vorm van regeren. 

Laaggeletterdheid

Jantine Kriens: 'Ik pak er één onderwerp uit: in 193 gemeenten door het hele land komt laaggeletterdheid naar voren. Dat gaat over makkelijke taal, helder schrijven, maar ook over inburgering.

Dit is voor ons aanleiding om te kijken naar: wat doet de VNG daarin? Hoe kan de VNG gemeenten hierbij nog beter ondersteunen?

Meer informatie

Zie ook

Foto: Pieter Magielsen