We ontvangen de laatste tijd veel vragen over de toepassing van de AMvB reële prijs Wmo 2015 in gevallen waarbij de gemeente voorzieningen contracteert via een zogenoemde ‘open house-constructie’. Dit bericht verheldert hoe de regels op dit punt moeten worden uitgelegd.

De open house-constructie

Een open house-constructie houdt in dat een gemeente een contract met standaardvoorwaarden opstelt en zelf geen selectie maakt van aanbieders die gecontracteerd worden voor het leveren van een dienst. Aanbieders mogen zich zelf inschrijven op het gemeentelijk contract als zij voldoen aan de standaardvoorwaarden. Omdat de gemeente in deze constructie zelf geen keuze maakt voor een of meerdere aanbieders is de Aanbestedingswet niet van toepassing.

De toepassing van de AMvB reële prijs

In de toepassingsbepalingen van de AMvB reële prijs Wmo 2015 wordt een verband gelegd met de Aanbestedingswet. Dit leidt, zo begrijpen we, soms tot de opvatting dat het besluit niet hoeft te worden toegepast als de gemeente een open house-constructie hanteert. Deze opvatting is onjuist.

In de toepassingsbepalingen bij het besluit staat dat de AMvB geldt bij een inschrijving in de zin van Aanbestedingswet. Omdat bij een open house-constructie (net als bij een aanbesteding) sprake is van een inschrijving door de aanbieder, moet de AMvB ook daar worden toegepast.

Het overgangsrecht

Bij contracten die  zijn afgesloten in het kader een open house procedure is artikel II van de AMvB over het overgangsrecht  onverkort van toepassing. Is de overeenkomst  gesloten voor 1 juni 2017 dan blijft het oude recht van toepassing. Nieuwe toetreders die na 1 juni 2017 toetreden vallen onder het oude recht.

Zie ook