Hoe geeft u invulling aan de AMvB 'Reële prijs Wmo 2015'? Welke betekenis heeft de AMvB voor open house-contracten? En wat zijn de gevolgen van de nieuwe loonschaal huishoudelijke hulp voor de kostprijs? De informatie die we in de loop der tijd hierover publiceerden hebben we gebundeld.

Op de themapagina's 'AMvB reële prijs Wmo' vindt u uiteraard ook de VNG-handreiking en de rekentool van BTN en Actiz en links naar andere belangrijke documenten zoals onze ledenbrief over de aangepaste Wmo-modelverordening.

Meer informatie