De AMvB die (onder andere) de verdere doorvoering van het abonnementstarief regelt, is op 17 oktober als Staatsblad gepubliceerd. Er wordt nog gewerkt aan de ministeriële regeling die bij deze AMvB hoort.

Hierin wordt de aanlevertermijn van cliëntgegevens van gemeenten aan het CAK aangepast van 28 dagen naar één maand na afloop van de bijdrageperiode waarin de ondersteuning is geleverd/de beschikking is afgegeven. De aanlevertermijn sluit hierdoor aan bij het abonnementstarief en het nieuwe berichtenverkeer.

Meer informatie

Hieronder de link naar de AMvB. De ministeriële regeling wordt naar verwachting eind november gepubliceerd.