In Amstelveen ondertekenden wethouder Floor Gordon en Gerda Polman (lid van de werkgroep Inclusie Amstelveen) onlangs het manifest ‘Iedereen doet mee!’. De gemeente draagt hiermee uit te werken aan een inclusieve gemeente, zodat iedereen, dus ook mensen met een beperking of kwetsbaarheid, mee kan doen aan de samenleving.

De VNG keurde de aanvraag van Amstelveen goed. Een mooi compliment én een aanmoediging om hiermee door te gaan.

We zijn er nog lang niet, maar we werken er aan.

- wethouder Floor Gordon -

Breder dan alleen het wegnemen van fysieke obstakels

Ondertekenaar Gerda Polman is lid van de Participatieraad Gehandicaptenbeleid Amstelveen en de lokale werkgroep Inclusie ‘Iedereen doet mee’. Ze benadrukt dat het manifest een bredere strekking heeft dan alleen het wegnemen van fysieke obstakels: 'Het gaat ook om zaken als werken, wonen en onderwijs. Kijk ook naar mensen met een beperking als er een nieuwe medewerker gezocht wordt. In het gemeentehuis werken bijvoorbeeld maar bar weinig mensen met een beperking. En houd bij nieuwbouw rekening met de richtlijnen en normen voor toegankelijk bouwen. Als er dan iemand komt wonen met een beperking hoeft niet alles helemaal vernieuwd te worden. En in het regulier onderwijs hebben scholen nog vaak onterecht koudwatervrees bij het toelaten van kinderen met een beperking.'

Houd de lijn vrij!

Onthulling van de tegel 'Houd de lijn vrij' in Amstelveen

Aansluitend op de ondertekening werd de vrijwel voor de deur in het Stadshart liggende tegel met het opschrift ‘Houd de lijn vrij’ onthuld door het zand er af te vegen. Het doel hiervan: bewustwording creëren over het belang van dit ribbeltjes-pad dat voor veel mensen met een visuele beperking onmisbaar is in het zelfstandig de weg kunnen vinden. Volgens Gordon houdt 56% van de mensen geen rekening met het vrijhouden van geleidelijnen: 'Daar moeten we ons meer van bewust zijn. Iedereen moet veilig zijn of haar weg vinden naar huis en voorzieningen.'

Toegankelijke toiletten

De gemeente schaft ook de app Hoge Nood aan om inzichtelijk te maken waar openbaar toegankelijke toiletten zich bevinden. Ook gaat de gemeente in gesprek met organisaties en ondernemers om hen te overtuigen hun toiletten open te stellen. Hoewel de gemeente begrijpt dat er in coronatijd beperkingen zijn.

Meer informatie