De Tweede Kamer stemde op 17 november over 3 amendementen op de Wijziging van de Awb en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht. De VNG heeft de commissie laten weten dat deze amendementen voor gemeenten niet uitvoerbaar zijn.

Op 9 november heeft de commissie gedebatteerd over deze wetswijzigingen. Daarbij zijn 3 amendementen ingediend. Deze amendementen zijn ontraden, 1 tijdens het debat en 2 in een brief van de minister van BZK. 

Wij zijn het met de minister eens. In een brief aan de commissie lichten we toe waarom de amendementen voor gemeenten niet uit te voeren zijn en verzoeken we de fracties hiermee niet in te stemmen. 

Meer informatie