Woonlastenneutraliteit voor inwoners is voor de VNG een randvoorwaarde voor een succesvolle energietransitie. Maar gemeenten kunnen dit onmogelijk zelf bekostigen, zoals voorgesteld in een amendement dat op 24 februari voorligt in de Kamer. Dat zou de doodsteek zijn voor het Klimaatakkoord, waarschuwt de VNG.

Het amendement woonlastenneutraliteit, dat op de agenda staat van het WGO Woningwet, zadelt gemeenten op met een onhaalbare opdracht om woonlastenneutraliteit te garanderen. Gemeenten pleiten al jaren voor de benodigde maatregelen en fondsen die het Rijk moet regelen. Ook het PBL bevestigt dit in zijn rapport van 17 februari: ‘Het oplossen van de structurele knelpunten vraagt om keuzes en acties op het niveau van de rijksoverheid.’

Ongedekt amendement

In de toelichting van het amendement wordt de financiering op het bord van gemeenten gelegd. Die zitten vaak al in financieel penibele situaties en hebben daarvoor dus geen middelen en mogelijkheden. We vragen al geruime tijd van het Rijk bevoegdheden om de regierol goed op te pakken, een haalbare en betaalbare energietransitie met subsidies en fiscale maatregelen voor huiseigenaren en (ver)huurders en een vergoeding voor de uitvoeringslasten. Alle 3 de voorwaarden zijn nog niet adequaat ingevuld. Zonder geld en bevoegdheden vanuit het Rijk is dit een ongedekt amendement. Sterker nog: het amendement zet de uitvoering van het Klimaatakkoord zelf onder zware druk.

Meer informatie