Vrijwel alle Nederlandse gemeenten hebben de ambitie om zich in te zetten voor de circulaire economie. Zij hebben wel behoefte aan kennis en praktijkvoorbeelden. Dat blijkt uit de enquête die de VNG hield onder alle leden.

In een ‘circulaire economie’ worden grondstoffen zo lang mogelijk hergebruikt om te voorkomen dat zij tot afval worden.

95 % van de 146 gemeenten die meededen aan de enquête heeft ambities op het gebied van circulaire economie.  Twee derde vult de ambities in als onderdeel van bestaand beleid; een derde heeft er apart beleid voor.

Gemeenten werken hierbij samen  met andere decentrale overheden maar ook met het bedrijfsleven. De activiteiten variëren van gescheiden afvalsystemen  tot circulair inkopen.

Ondersteuning

Gemeenten geven aan  behoefte te hebben aan ondersteuning. Denk hierbij aan praktijkvoorbeelden, maar ook regionale bijeenkomsten en verdere verspreiding van kennis rond circulaire economie .

De VNG betrekt de uitkomsten bij het Interbestuurlijke Programma en bij de uitwerking van het Grondstoffenakkoord.

Meer informatie