Eén van de kernpunten van het VN-verdrag Handicap is het betrekken van en in gesprek gaan met mensen met een beperking. Dit kan bijvoorbeeld door een 'VN ambassadeur' in te schakelen. Er is een netwerk van ruim 300 ambassadeurs voor het VN-verdrag verspreid door het hele land.

De ambassadeurs werken aan bewustwording van de lokale samenleving van het bestaan van het VN-verdrag. Deels met eenvoudige acties, maar er zijn ook ambassadeurs die met hun gemeente al de nodige ervaring met een inclusie-agenda hebben en die op dit moment invloed uitoefenen op de programma’s van de nieuwe gemeentebesturen.

Ervaringsdeskundig

De ambassadeurs wisselen onderling hun ervaringen uit en samen ontwikkelen zij ook kennis en vaardigheid. Veel ambassadeurs zijn ervaringsdeskundig én bereid hun gemeente te helpen.

Meer informatie

In heel veel koplopergemeenten zijn ambassadeurs voor het VN-verdrag actief.

Zie ook