ALS Patients Connected, de ALS-patiëntenvereniging, heeft een protocol opgesteld dat een Integraal Voorzieningen Plan (IVP) voor ALS voor de uitvoering van de Wmo ten aanzien van hulpmiddelen bevat. Het protocol is gebaseerd op ervaringen van patiënten met de spierziekte ALS. 

Het ALS-protocol sluit aan op de convenanten ('meeverhuizen' en 'maatwerkprocedures') van de Verbeteragenda hulpmiddelen en op het landelijk normenkader.

Informatie over behoeften inwoners met ALS

Een van de doelgroepen van het convenant toegang hulpmiddelen zijn de inwoners met ALS. De ALS-vereniging heeft zelf dit  handelingsprotocol opgesteld voor gemeenten. De partijen die het convenant toegang hebben opgesteld, zijn niet betrokken geweest bij de inhoud van dit protocol. Op verzoek van de ALS-vereniging heeft de VNG wel een verwijzing naar dit protocol op de website gemaakt met de bedoeling dat gemeenten er informatie uit kunnen halen over de behoeften van inwoners met de ziekte ALS.

Meer informatie

Zie ook