Het creëren van een inclusieve samenleving is niet eenvoudig. Daarom ondersteunt het VNG-project Iedereen doet mee! gemeenten bij deze taak. Het nieuwste hulpmiddel is een uitgebreid overzicht van informatiebronnen over inclusie, toegankelijkheid en het VN-verdrag Handicap.  

Lokale Inclusie Agenda

In juli 2016 heeft Nederland het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag Handicap) geratificeerd. Sindsdien zijn gemeenten verplicht om inclusief beleid te maken, in de vorm van een Lokale Inclusie Agenda.

Overzicht van achtergrondinformatie

De belangrijkste informatiebron voor een Lokale Inclusie Agenda zijn de ervaringen van inwoners met een beperking. Het kan daarnaast echter ook helpen om wat achtergrondinformatie te hebben over de thema’s die in een Lokale Inclusie Agenda aan bod kunnen komen. Een overzicht van mogelijk relevante achtergrondinformatie is nu te vinden in het nieuwe online document:

Bronnen in 10 categorieën

Naast publicaties van de VNG zelf, bevat het overzicht ook veel lees-, kijk- en luisterbronnen van andere organisaties. De bronnen zijn onderverdeeld in 10 categorieën van onderwerpen die van belang zijn voor het werken aan een inclusieve samenleving voor mensen met een beperking:

  1. VN-verdrag Handicap
  2. Lokale Inclusie Agenda
  3. Bewustwording & Bejegening
  4. Communicatie & Dienstverlening
  5. Onderwijs & Ontwikkeling
  6. Thuis
  7. Werk & Inkomen
  8. Vrije tijd
  9. Vervoer
  10. Welzijn, gezondheid & ondersteuning
screenshot van het bovenste gedeelte van het document

Levend document, tips welkom

De teamleden van het project Iedereen doet mee! hebben hun best gedaan het overzicht zo volledig mogelijk te maken. Maar natuurlijk ontbreken er nog bronnen en komen er ook steeds weer nieuwe waardevolle bronnen bij. Het document zal dan ook regelmatig bijgewerkt worden. Heeft u een tip voor een bron die er nog niet bij staat? Stuur dan een mail naar: denise.coenegracht@vng.nl.  

Meer informatie