Monique Haveman is zelfstandig projectmanager, ze blogt over haar ervaringen met een groep Eritrese moeders. Ze willen er het beste van maken, de Eritrese moeders die elke vrijdag bijeenkomen bij het CJG Ridderveld in Alphen aan den Rijn.

Met minimaal z’n tienen zijn ze, er is veel te bespreken. Over de opvoeding van de kinderen, de gezondheidszorg in Nederland en waar je terecht kunt met problemen.Het is gezellig in het lokaal bij het CJG. Eén van de moeders heeft brood gebakken – ze doen het om beurten elke week – het gaat rond bij de koffie en thee. De moeders kennen elkaar nu en ze helpen elkaar. Beth El begeleidt de groep, ze komt ook uit Eritrea en ze is pedagoge. Het gaat over moeder zijn, over opvoeden. Het is lastig om je kinderen genoeg aandacht te geven als je stress hebt over geld. Hoe is de gezondheidszorg en hulpverlening hier geregeld? Waarom is interactie zo belangrijk, spelen met je kind, complimenten geven en belonen? Hier leren kinderen voor zichzelf op te komen, dat hebben zij in Eritrea nooit geleerd. Daar was het gewoon om kinderen samen op te voeden, hier sta je er alleen voor. Alleen al daarom is het fijn om ervaringen te delen. Het is zomaar een greep uit wat er op zo’n ochtend voorbijkomt.

De tien bijeenkomsten die oorspronkelijk waren gepland voor 2017 bleken al snel te weinig te zijn. Het kostte tijd om vertrouwen te winnen van de vrouwen die zijn gevlucht voor een vijandig regime. Ook doordat over de jeugdzorg in Nederland allerlei wilde verhalen de ronde doen. Gelukkig ziet de gemeente het belang van deze bijeenkomsten en zijn er voor volgend jaar nog twaalf gepland. 

Kracht

De kracht van dit project zit in de eerste plaats in de Eritrese deskundige. Praten in je eigen taal geeft vertrouwen, je durft meer te vertellen. Zeker aan iemand die je situatie in Eritrea kent en die ook nog kennis van zaken heeft. We hebben ook veel tijd besteed aan de werving, via bestaande netwerken. We hebben een appgroep, als er iemand er niet is bellen we. Een vast programma is er niet, Beth El speelt in op de vragen die leven, al heeft ze zelf altijd wel een plan. Een belangrijk aspect van de groep is dat de vrouwen elkaar leren kennen en ondersteunen. Het onderling vertrouwen is kwetsbaar, het groepsproces vraagt aandacht. Ook omdat steeds nieuwe moeders instromen. We hebben alle Eritrese moeders in beeld en bereiken hen bijna allemaal. 

Praktisch

Het is belangrijk dat we praktische vragen serieus nemen en zoeken naar een oplossing. Vaak gaat het over geld, huisvesting of gezondheid. We maken er tijd voor en we denken nooit: dit is mijn werk niet. We zorgen dat de vrouwen bij de juiste instantie terecht kunnen. Dat vraagt afstemming met lokale partners. Dit project is eigenlijk begonnen als een reeks voorlichtingsbijeenkomsten met een tolk, maar deze kleine aanpak, in de eigen taal werkt een stuk beter. Het is een investering die zich ruimschoots terugbetaalt. Als je kinderen moet opvoeden in een cultuur die zo anders is, dan is preventieve ondersteuning hard nodig om problemen in de toekomst te voorkomen. De Eritrese doelgroep vraagt om maatwerk en een lange adem. 

Meer informatie

De gemeente Alphen aan den Rijn subsidieert het project. Monique Haveman van MiX Support voert het uit, samen met de lokale partner Kom Erbij/ BOOST.