KinderboerderijenActief is een van de ondertekenaars van het Nationaal Preventieakkoord en zet zich in voor rookvrije kinderboerderijen. De organisatie streeft ernaar om uiterlijk 2020 alle 400 kinderboerderijen in Nederland rookvrij te maken.

Samen met verschillende partijen waaronder Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland, NUSO, Alliantie Nederland Rookvrij en natuurlijk gemeenten wordt er gewerkt aan deze ambitie. De teller staat nu op 150 rookvrije kinderboerderijen.

Gratis materiaal

KinderboerderijenActief is actief bezig om haar doel te behalen door gemeenten te voorzien van workshops tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen rookvrije kinderboerderijen gratis bordjes bestellen die ze op hun terrein kunnen plaatsen.

Voorwaarde voor subsidieverlening

KinderboerderijenActief pleit er ook voor dat gemeenten een rookvrij terrein als voorwaarde opnemen bij hun subsidieverlening aan een kinderboerderij. Daardoor kan de gemeente uitdragen dat de gezondheid van bewoners en kinderen voorop staat en iedereen een rookvrije omgeving verdient. Medewerkers van kinderboerderijen kunnen bezoekers die op het terrein roken hierop aanspreken. Als er steeds meer plekken rookvrij zijn zullen er minder kinderen beginnen met roken, waardoor een rookvrije generatie dichterbij komt.

Zelf aan de slag

Wilt u als gemeente zelf ook aan de slag gaan met een rookvrije kindomgeving? Via de website van Rookvrije Generatie kunt u materiaal en tips vinden over hoe buitenterreinen rookvrij gemaakt kunnen worden.

Meer informatie