Dankzij intensievere samenwerking tussen het ministerie van JenV, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de reclasseringsorganisaties en gemeenten kan de re-integratie samen met de gedetineerde effectiever worden vormgegeven. Hiertoe is gistermiddag een bestuurlijk akkoord getekend.

De ondertekening van het akkoord, ‘Kansen bieden voor re-integratie’, vond plaats in de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn. Namens de VNG ondertekende burgemeester Liesbeth Spies (Alphen aan den Rijn) het akkoord.

Belangrijke onderdelen van het akkoord

Gevangenisstraffen moeten niet alleen een straffend karakter hebben, maar er ook aan bijdragen dat een gedetineerde niet opnieuw de fout in gaat. Daarom zijn actieve voorbereiding op terugkeer in de samenleving vanaf dag één en betere informatie-uitwisseling belangrijke onderdelen van het akkoord.

Herhaling voorkomen

Al tijdens de detentie wordt gewerkt aan onderdak, werk/inkomen, zorg, een geldig legitimatiebewijs en grip op schulden. Ook het opbouwen of versterken van een goed ondersteunend sociaal netwerk is een belangrijke voorwaarde om herhaling te voorkomen.

Gemeenten en reclassering direct betrokken

Om ervoor te zorgen dat een gedetineerde ook na detentie voortgang boekt, worden gemeenten en reclassering vanaf het begin van de detentie betrokken. Reclassering en gemeente stellen samen met een casemanager van de gevangenis en de gedetineerde een persoonsgericht re-integratieplan op. 

Informatie-uitwisseling belangrijke voorwaarde

Goede informatie-uitwisseling tussen DJI, reclassering en gemeenten is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle re-integratie. In het wetsvoorstel Straffen en Beschermen wordt daarom een grondslag voor het delen van dit soort informatie geregeld, veiligheid gaat daarbij boven privacy. Zo kan een betere inschatting worden gemaakt van de zorg en begeleiding die een ex-gedetineerde nodig heeft en herhaling van strafbare feiten worden voorkomen.

Meer informatie