Op vrijdag 21 december publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken de Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht op haar site. Deze agenda is na samenwerking tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, IPO en VNG opgesteld.

De uitwerking van de agenda volgt langs 5 actielijnen:

  • Versterken verbinden horizontale controle en verticaal toezicht
  • Beter voeren dialoog
  • Beter leren via toezicht
  • Uniformeren uitvoering toezicht
  • Toezichthouder richt zich op gedeelde risico’s

Meer informatie