In de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2020 van Bouwstenen voor Sociaal staan de belangrijkste doelen genoemd waarop gemeenten, scholen en andere partijen uit het maatschappelijk werkveld in 2020 vooruit willen komen.

Alle punten zijn erop gericht beter én slimmer met vastgoed voor onderwijs, opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur om te gaan. De agenda Maatschappelijk Vastgoed bevat 5 thema’s. In 2020 staat verduurzaming van maatschappelijk vastgoed met stip op 1 bij de gemeentelijke vastgoedafdelingen, maar er is meer dat aandacht vraagt.

  1. het vergroten van de maatschappelijke meerwaarde van het vastgoed onder ander door meer te meten en te monitoren
  2. het (verder) verduurzamen met name via het onderhoud, nieuwe routes en een circulaire aanpak
  3. slim om te gaan met (sturings-) informatie bijvoorbeeld aan de hand van een energiejaarverslag
  4. samenwerking in een multi-functioneel gebouw, bij de planvorming en met de markt
  5. professionaliseren via benchlearning en actualiteitencolleges.

Platform Bouwstenen voor Sociaal

Binnen het platform Bouwstenen voor Sociaal wordt onderling kennis uitgewisseld en werken bestuurders en professionals samen aan de hand van een door hen opgestelde (samenwerkings)agenda. Alle partners van Bouwstenen van Sociaal is gevraagd om input voor deze agenda. De agenda is het werkbriefje van Bouwstenen voor Sociaal voor 2020 en wordt in diverse Bouwstenen-netwerken en -bijeenkomsten gebruikt, in goede afstemming met de VNG en andere betrokkenen.

Meer informatie