De agenda van Bouwstenen, platform voor maatschappelijk vastgoed, is bekend. Deze bevat de focus- en ontwikkelpunten waarmee het platform in 2021 aan de slag gaat. Om alle beleidsdoelen te realiseren is een flinke investering en een meer integrale benadering van maatschappelijk vastgoed nodig.

De beleidsdoelen liggen op zowel sociaaleconomisch als fysiek vlak. Op sociaaleconomisch gebied hebben we te maken met beleid rond de inclusieve samenleving, vitale buurten en wijken, meer individueel onderwijs, minder besmetting, betere gezondheid door sport en beweging, goede zorg en (daklozen)opvang en meer ontmoeting (ook tussen verschillende culturen). Wat betreft de gebouwde omgeving streven we naar minder energiegebruik, een beter klimaat, duurzamere gebouwen en meer circulaire bouw. Dat moet allemaal vorm krijgen in het maatschappelijk vastgoed. Een flinke opgave. 

Bouwstenen, een platform waarvan veel gemeenten lid zijn, werkt nauw samen met de VNG. 

Meer informatie