Het met vastgoed faciliteren van een duurzame samenleving. Dat is de kern van de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2018, de samenwerkingsagenda van gemeenten, scholen en andere organisaties rond publiek gefinancierd vastgoed, waaronder buurthuizen, scholen en bibliotheken. 

Ingrid de Moel, directeur Bouwstenen: 'Met name in het publiek gefinancierd vastgoed ligt er een grote opgave voor transitie en transformatie, niet alleen op pandniveau, maar ook ruimtelijk gezien. Veel maatschappelijke organisaties willen hun vastgoed verduurzamen en met het vastgoed bijdragen aan een duurzame samenleving; zowel fysiek als sociaal. 

Hoofdpunten agenda

Partners van Bouwstenen zetten komend jaar vooral in op de volgende onderwerpen:

  • Blik op de bedoeling
  • Realiseren duurzame kwaliteit
  • Multifunctioneel gebruik beter mogelijk maken
  • Transformeren en innoveren
  • Besluitvorming faciliteren
  • Verder leren en excelleren

Meer informatie

U vindt de agenda Maatschappelijk Vastgoed 2018 op de website van Bouwstenen voor Sociaal.