Op woensdag 29 juni 2022 vindt het VNG Jaarcongres plaats met de Algemene Leden Vergadering (ALV). De agenda en de bijbehorende stukken kunt u nu inzien. Alle leden zijn vandaag (1 juni) voor de ALV uitgenodigd via een ledenbrief.

U kunt statutair tot uiterlijk donderdag 16 juni a.s. amendementen op voorstellen indienen.

Wij vragen u nadrukkelijk om ook eventuele moties uiterlijk op deze datum in te dienen, zodat het VNG-bestuur tijdig preadviezen kan vaststellen en de leden hun standpuntbepaling kunnen voorbereiden.

Meer informatie