Vrijdag 25 september vindt de digitale ALV plaats van 15.00 tot 17.00 uur. De agenda en de bijbehorende stukken zijn nu beschikbaar. Alle leden zijn vandaag (28 augustus) voor de ALV uitgenodigd via een ledenbrief. 

De vergadering wordt live gestreamd, zodat alle vertegenwoordigers van de gemeenten de vergadering kunnen volgen.

Programma

In deze uitgestelde ALV wordt de uitslag van de eerdere ledenraadpleging in mei-juni ter bekrachtiging aan u voorgelegd en bespreekt u onder andere voorstellen inzake de uitvoering van eerdere ALV-moties en een wijziging van de VNG-statuten. Vanzelfsprekend zullen wij daarbij aandacht besteden aan de actuele ontwikkelingen rond corona, de financiële problemen waarmee veel gemeenten al langer kampen en onze inzet in de komende periode om uw belangen te behartigen.

Inspreken en stemmen

​De digitale ALV wordt gepresenteerd door het VNG bestuur vanuit De Willemshof in Den Haag (VNG bureau). Alleen deelnemers die zich vooraf hebben aangemeld kunnen het woord voeren. Het uitgangspunt is dat insprekers vanuit de Willemshof het woord voeren. Daarnaast is er per gemeente 1 vertegenwoordiger die namens de gemeente stemt en via een chatfunctie vragen kan stellen. U kunt zich ook als toehoorder aanmelden.

  • Wilt u als toehoorder de digitale ALV bijwonen, dan kun u zich aanmelden via deze link
  • Wilt u zich melden als inspreker, dan kan dat via e-mail

Indienen amendementen/moties

U kunt statutair amendementen op voorstellen indienen tot en met maandag 14 september.

Meer informatie