Staatssecretaris Raymond Knops presenteerde vandaag de Agenda Digitale Overheid (NL DIGIbeter) in het Forum in Zoetermeer. Het is een agenda van alle overheden en legt verbinding met publieke en private partners om kansen en vraagstukken van de digitalisering door de overheid op te pakken.

Nederland digitaliseert en dat biedt kansen om dingen beter te doen. Tegelijkertijd ontstaan er ook vragen over privacy en grondrechten en of iedereen wel voldoende mee kan doen in de digitale samenleving.

De mens centraal

Door de Agenda Digitale Overheid (ADO) heen staan de behoeften en rechten van burgers en ondernemers centraal. De Agenda biedt enerzijds ruimte om op een innovatieve manier te werken aan maatschappelijke vraagstukken. Aan de andere kant wordt voortgebouwd op de bestaande voorzieningen om de dienstverlening beter en persoonlijker te maken. Bijvoorbeeld door modernisering van de overheidsportalen zodat mensen op één plek zaken met de overheid kunnen regelen die aan hun persoon gekoppeld is.

Verder besteedt de Agenda veel aandacht aan zowel grondrechten en publieke waarden (bijvoorbeeld bij datagebruik) als ook de toegankelijkheid/begrijpelijkheid van digitale dienstverlening (inclusie). Dat betekent dat mensen het recht hebben op digitale dienstverlening, maar ook dat voor inwoners die niet digitaal geholpen kunnen of willen worden er andere vormen van contact mogelijk is.

Wat betekent het voor gemeenten

Gemeenten staan dagelijks in contact met haar inwoners en ondernemers en kennen de leefwereld in wijken en buurten. Gemeenten zoeken naar inzet van nieuwe technologie om maatschappelijke vraagstukken als schuldhulpverlening en ondermijning aan te pakken. De agenda biedt daar mogelijkheden voor.

De gemeenten vinden het verder het belangrijk op een goede en moderne wijze dienstverlening te kunnen bieden. Deze Agenda legt veel nadruk op integrale dienstverlening, over individuele overheidspartijen heen, door bijvoorbeeld vanuit levensgebeurtenissen te werken.

Persoonlijkere dienstverlening

Maar ook het persoonlijker maken van de dienstverlening is heel belangrijk, bijvoorbeeld door de inwoner meer inzage en regie te geven op de eigen gegevens. Gemeenten spelen dan ook een grote rol bij de sturing op voorzieningen van de digitale basisinfrastructuur die juist betrekking hebben op die dienstverlening. Denk hierbij aan mijnOverheid en identiteitsmiddelen.

Digitale inclusie

Tot slot kan de Agenda helpen bij vragen waar ook veel gemeenten aan werken rondom ‘digitale inclusie’ (hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan blijven doen in het digitale tijdperk), publieke waarden, zoals privacy en de Europese agenda.

Voortrekkersrol gemeenten

ADO is onderdeel van de Nederlandse digitaliseringsstrategie. De VNG is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze Agenda. Zoals ook uit het rapport van Rathenau bleek, kunnen gemeenten een voortrekkersrol vervullen op het gebied van vernieuwing.

Ook biedt ADO kaders en houvast voor de beweging van Samen Organiseren die gemeenten inzetten om met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) gemeenten te ondersteunen in hun primaire processen.

Meer informatie