Door een wetswijziging wordt het college van B&W per 1 april 2021 verantwoordelijk voor de afvoer en opslag van ontruimde inboedels van woningen. 

Op 1 oktober 2020 treedt de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht in werking. Bij de behandeling van deze wetswijziging in de Tweede Kamer is op het laatste moment een amendement ingebracht en aangenomen over de verantwoordelijkheid van B&W voor ontruimde inboedels van woningen. Het college draagt ten laste van de executant zorg voor de afvoer en opslag, aldus het nieuwe lid 3 van artikel 556 Rv.

Werkafspraken met gerechtsdeurwaarders

De VNG heeft gepleit voor uitstel van inwerkingtreding van deze nieuwe verplichting voor gemeenten om gemeenten de tijd te geven zich hierop te kunnen voorbereiden. Deze verplichting treedt nu op 1 april 2021 in werking. De VNG is met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders in gesprek om te bezien of er werkafspraken kunnen worden gemaakt om deze taak goed te kunnen uitvoeren.

Meer informatie