Vandaag start de 9e editie van de Week tegen Kindermishandeling. Een week waarin extra aandacht wordt gevraagd voor dit complexe probleem. En dat is hard nodig, want alleen al in de eerste 6 maanden van 2021 ontving Veilig Thuis bijna 31.000 meldingen van kindermishandeling.

Geïnspireerd door het thema van de Week, heeft zangeres Sita Vermeulen de ballad ‘Dichterbij dan je Denkt’ opgenomen. Hierin zingt ze vanuit het perspectief van een ongeruste moeder die haar gevoelens over kindermishandeling beschrijft en er niet van wegkijkt. Maar hulp voor alle betrokkenen is dichterbij dan je denkt.

Thema van de week

Het thema van de Week tegen Kindermishandeling, ‘… dichterbij dan je denkt’, vergroot het besef dat kindermishandeling ook dichtbij plaats kan vinden en dat je er soms dichterbij bent dan je denkt. Het is een thema van ons allemaal, omdat het door iedereen anders ingevuld kan worden. ‘Hulp, dichterbij dan je denkt’, voor de slachtoffers of ‘De oplossing, dichterbij dan je denkt’, voor de omgeving. Maar ook: ‘Ondersteuning is dichterbij dan je denkt’, voor plegers. Want hun gedrag komt vaak ergens uit voort en het is belangrijk om óók hen de helpende hand te bieden om verdere escalatie te voorkomen. Tijdens de week staat hulp aan alle betrokkenen centraal.

Aandacht blijft belangrijk

Ondanks diverse campagnes, interventies en beschikbare kennis blijft het aantal slachtoffers van kindermishandeling hoog. Naast de 31.000 meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling, gaf Veilig Thuis in de eerste 6 maanden van het jaar ruim 35.000 keer advies aan slachtoffers, omstanders of professionals. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Daarom blijft aandacht via de Week tegen Kindermishandeling hard nodig. Sita Vermeulen levert hier met haar lied een bijdrage aan.

Gevoelige popballad

Voor de totstandkoming van het lied werkte Sita samen met producer Edwin de Groot. Hij schreef en componeerde een gevoelige popballad waarin via beeldspraak de verschillende betrokkenen aan bod komen, zowel slachtoffers als plegers, zodat iedereen met een eigen verhaal zich in het lied kan herkennen. De boodschap van het lied: geef niet op, want de kracht en hulp die je nodig hebt om er uit te komen vind je dichterbij dan je denkt.

Iedereen kan bijdragen aan de oplossing van kindermishandeling.

Een simpel contact kan veel verschil maken

'Het is goed om een week lang extra aandacht te besteden aan kindermishandeling',  vertelt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut, een van de organisatoren van de week. 'Maar die aandacht is elke dag van het jaar nodig, en bij iedereen. Want iedereen kan bijdragen aan de oplossing van kindermishandeling. Een buur, een leerkracht, de ouder van een klasgenoot. Als je in het contact met een kind het gevoel krijgt dat er iets niet in orde is, vraag dan hoe het gaat en luister naar het kind. Vraag ook de ouder van het kind of er iets mis is en of je kunt helpen. Een simpel contact kan veel verschil maken.’

Activiteiten door het hele land

Op www.weektegenkindermishandeling.nl zijn alle activiteiten samengebracht die tijdens de Week georganiseerd worden. Hier zijn ook ervaringsverhalen te vinden en diverse ervaringsdeskundigen komen aan het woord. 

De Week tegen Kindermishandeling wordt mede mogelijk gemaakt door de ministeries van VWS en JenV, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie.