Via cliëntondersteuning helpen gemeenten inwoners passende zorg en voorzieningen te regelen. Vanmiddag pitchen 14 nieuwe koplopergemeenten cliëntondersteuning in het gemeentehuis van Almere over hun aanpak en ambities.

De bijeenkomst luidt het vervolg in van het VNG-Koploperproject Cliëntondersteuning. Binnen het project werken de gemeenten aan het verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van cliëntondersteuning, als koploper geven zij een impuls aan cliëntondersteuning in hun regio.

De nieuwe koplopers

De nieuwe koplopers zijn: Alkmaar, Breda, De Wolden, Dordrecht, Gouda, Heeze-Leende, de Oosterschelderegio, Putten, regio Twente, Roosendaal, Teylingen, Tilburg, Veldhoven en Voorst. Samen met de 14 bestaande koplopers komt het totaal daarmee op 28 koplopergemeenten. Het project Koplopers Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG, in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het ministerie van VWS. Movisie ondersteunt het project.

Wat doet de cliëntondersteuner?

Veel mensen in kwetsbare situaties hebben problemen bij het regelen van passende zorg en ondersteuning. Niet iedereen weet zijn weg te vinden langs de verschillende loketten en regelingen.

  • Cliëntondersteuners hebben een belangrijke, gidsende rol bij de toegang tot zorg en ondersteuning.
  • Ook kunnen zij mensen ondersteunen bij vragen over wonen, werk, onderwijs, vervoer en inkomen.
  • Cliëntondersteuners helpen bij het verhelderen van de hulpvraag, denken mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij aanvragen.

Cliëntondersteuning is gratis toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente.

Het kan beter!

Op grond van de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van integrale onafhankelijke cliëntondersteuning. Zorgkantoren hebben die verantwoordelijkheid voor mensen die zorg krijgen uit de Wlz. Deze ondersteuning is nog niet in alle gemeenten goed georganiseerd, blijkt uit onderzoek. Het aanbod is vaak versnipperd en niet altijd goed vindbaar, ook in de uitvoering zijn verbeteringen nodig en mogelijk.

Meer informatie