Het IPO heeft in 2010 als bestuursverantwoordelijke kwaliteitsmaatstaven voor buitenlands zorgaanbod ontwikkeld. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en heeft de Inspectie Jeugdzorg de VNG benaderd om soortgelijke kwaliteitsmaatstaven op te stellen: het afsprakenkader.

De Inspectie Jeugdzorg heeft namelijk geen bevoegdheden om in het buitenland toezicht te houden op de kwaliteit van de jeugdhulp. Om toch de kwaliteit van het buitenlands zorgaanbod te kunnen waarborgen heeft de VNG besloten in samenwerking met de Inspectie Jeugdzorg en het Platform Jeugdhulp in het buitenland een afsprakenkader op te stellen.

Betrokkenen

Dit kader is bedoeld voor cliƫnten die jeugdhulp krijgen als bedoeld in de Jeugdwet. De Nederlandse zorgaanbieders die gebruik maken van buitenlands zorgaanbod, Jeugdzorg Nederland, Inspectie Gezondheidszorg, Inspectie Jeugdzorg en de VNG hebben bijgedragen aan de inhoud van het afsprakenkader.

Meer informatie