De VNG heeft over de afspraken in de nieuwe Cao Gemeenten een ledenraadpleging gehouden. Hierop kregen wij reacties van 275 gemeenten: 199 gemeenten die met de afspraken instemmen en 76 gemeenten die niet met de afspraken instemmen; respectievelijk 74% en 26% van de gewogen stemmen.

Voor de gemeenten die tegen de afspraken stemden, waren de belangrijkste redenen de afspraken over het lokaal overleg, de intentie om een werkgeversbijdrage mogelijk te maken, en dat een aantal afspraken nog moet worden uitgewerkt of nog niet definitief zijn.

De VNG en de vakbonden hebben op 15 februari de afspraken over de Wnra in de sector definitief gemaakt. Dat betekent dat de tekst voor de nieuwe Cao Gemeenten vanaf 1 januari 2020 geldt. De VNG hield van 22 november 2018 tot en met 1 februari 2019 een ledenraadpleging over de afspraken. In de ledenbrief staat een verslag van de ledenraadpleging inclusief de gemaakte opmerkingen en een reactie van de VNG op die opmerkingen.

Inhoud ledenbrief

  • § 1 geeft kort de achtergrond.
  • § 2 een opsomming van de afspraken. (zie voor een uitgebreidere opsomming staat ledenbrief van 22 november 2018.)
  • § 3 geeft de uitslag van de ledenraadpleging en een opsomming van de gemaakte opmerkingen.
  • § 4 beschrijft de besluitvorming na de ledenraadpleging.
  • § 5 reactie van de VNG op de opmerkingen in de ledenraadpleging

Meer informatie