De VNG subcommissie Jeugd besloot op 19 januari om in VNG-verband bestuurlijke afspraken voor te bereiden. Het gaat om afspraken die gericht zijn op het vergroten van de continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Het is belangrijk dat er altijd jeugdbescherming en jeugdreclassering beschikbaar is, geleverd door duurzame, levensvatbare gecertificeerde instellingen. 

De afgelopen maanden is in bovenregionale bijeenkomsten gesproken over belangrijke keuzes over jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit is gebeurd aan de hand van de 'Gespreksleidraad voor gemeenten' (zie onderaan dit bericht).

Bestuurlijke afspraken

Op basis van de bijeenkomsten en een advies van de Landsadvocaat over de juridische kaders voor de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering, is nu de opdracht gegeven om bestuurlijke afspraken voor te bereiden over de vorm en planning van de inkoop vanaf 2018.

  • Deze afspraken moeten waarborgen creëren voor de continuïteit van de wettelijke taak die gemeenten hebben voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering.
  • Hierbij blijft in stand de eigen ruimte voor regio’s om vorm te geven aan de beleidsmatige keuzes.

Het advies van de Landsadvocaat vindt u binnenkort op de website van de VNG. In de volgende vergadering van de subcommissie worden de bestuurlijke afspraken besproken.

Gespreksleidraad

Zie ook