Alle coronasteunmaatregelen eindigen per 1 oktober 2021. Over de afronding van de Tozo en TONK heeft het rijk afspraken gemaakt met de VNG, Divosa en een aantal gemeenten. 

Tozo

Het aantal ontvangers van de Tozo daalde afgelopen tijd al als gevolg van de versoepelde coronamaatregelen. Vanaf het einde van de Tozo per 1 oktober 2021 tot het eind van het jaar geldt een tijdelijk aangepast Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De AMvB die nodig is voor de tijdelijke Bbz-regeling, ligt nu bij de Raad van State voor advies. De verwachting is dat hierover in de tweede helft van september een uitspraak komt.

Tijdelijke aanpassing Bbz

De VNG, Divosa en gemeenten hebben aandacht gevraagd voor een uitvoerbare afronding van de Tozo. Het Bbz is arbeidsintensief en past beter bij lage(re) aantallen en stabiele(re) situaties. Daarom geldt voor het Bbz in kwartaal 4 van 2021 (1 oktober 2021 tot 1 januari 2022): 

  • vermogenstoets is niet van toepassing
  • aanvragen Bbz-uitkering is met terugwerkende kracht mogelijk (maximaal 2  maanden) 
  • het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering gebeurt per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) en de directe verstrekking van de Bbz-uitkering is om niet (en niet als voorlopige lening)

De toolkit Tozo wordt geactualiseerd en aangevuld voor de afronding van de regeling. 

Gemeenten worden opgeroepen om in de laatste Tozo-fase ondernemers die gebruikmaken van Tozo 5 te wijzen op de mogelijkheden voor heroriëntatie. Denk aan zelfstandigen die hun onderneming pauzeren om als werknemer ergens aan de slag te gaan waar momenteel veel werk is. Dankzij bijvoorbeeld dienstverlening vanuit de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) is in arbeidsmarktregio’s hulp beschikbaar om zo’n stap te begeleiden. 

TONK

Ook de TONK is onderdeel van het coronasteunpakket dat per 1 oktober 2021 wordt afgerond. Vanaf dan is het aan gemeenten om huishoudens in financiële nood te ondersteunen vanuit het gebruikelijke instrumentarium, zoals bijzondere bijstand.  

Meer informatie