Vanaf 25 september geldt niet langer de verplichting om 1,5 meter afstand te houden. In plaats daarvan wordt een coronatoegangsbewijs (CTB) op een aantal drukke locaties verplicht. Het kabinet, het Veiligheidsberaad en de VNG hebben over de handhaving van deze maatregel afspraken gemaakt.

Om welke afspraken gaat het?

Toetsing door ondernemers, instellingen en verenigingen

Het uitgangspunt is dat bezoekers zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de maatregelen. Daarbij hebben ondernemers, instellingen en verenigingen zelf de plicht om bezoekers te vragen naar een geldig CTB hebben, dat overeenkomt met hun legitimatie. Als sluitstuk hebben gemeenten een handhavingstaak of de maatregel wordt uitgevoerd.

Gemeenten en ondernemers krijgen voor deze extra taak € 45 miljoen euro voor de periode oktober t/m december. Dit geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld beveiligers, controleurs of hosts die ondernemers helpen bij de controle van de CTB. Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt de verdeling van het geld en de beschikbaarheid ervan zo snel mogelijk bekend.

Verantwoordelijkheid lokale driehoek

Afgesproken is dat de lokale driehoek zich vooral concentreert op locaties waarvan zij acht dat het risico op besmetting en/of niet naleven het grootst is. Bij herhaaldelijke of opzettelijke niet-naleving van de controleplicht door de ondernemer wordt tot daadwerkelijk ingrijpen over gegaan.

Dit kan door middel van een waarschuwing, een last onder dwangsom of door sluiting van een locatie. Bestuursrechtelijke handhaving door gemeenten is in deze het sluitstuk en heeft het oogmerk om de naleving te bevorderen.

Op verzoek van de VNG werkt het kabinet nog aan een gerichte tegemoetkoming voor nachtclubs en discotheken.

Meer informatie