Zowel bij aanbieders als gemeenten is er enige onduidelijkheid ontstaan hoe in deze situatie om te gaan met afspraken en contracten van aanbieders. Momenteel zijn gemeenten niet allemaal eenduidig richting aanbieders. Een vaste lijn kan rust geven.

We roepen gemeenten op de aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen: ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. Op die manier zorgen we ervoor dat het zorglandschap intact blijft. VNG is in gesprek met het Rijk over vergoeding van eventuele extra kosten die gemeenten hierbij maken door het Rijk. Zorgverzekeraars hebben eenzelfde soort afspraak met het Rijk.

Dit besluit zal de komende dagen nog verder worden uitgewerkt. Hierover komt zo spoedig mogelijk meer informatie.