Eind 2017 werd bekend dat de minister van Financiën de btw-sportvrijstellingen in 2019 gaat uitbreiden. Voor gemeenten leidt dit tot een financieel nadeel. Daarom is afgesproken dat gemeenten hiervoor worden gecompenseerd. De exacte regeling is bekend gemaakt.

Gemeenten worden vanaf 2019 volledig gecompenseerd voor de btw op kosten van aanleg, renovatie, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties. Deze compensatie vindt plaats door middel van een specifieke uitkering.  

Dien een aanvraag in voor de specifieke uitkering

De exacte regeling voor de specifieke uitkering is inmiddels bekend gemaakt. Deze regeling is, net als de bijbehorende subsidieregeling, terug te vinden onderaan dit bericht. Gemeenten moeten een aanvraag voor de specifieke uitkering voor 1 december indienen bij het Rijk.

Meer informatie